Tutkimusyhteistyö

LUT-yliopiston tuotantotalouden osasto toteuttaa aktiivisesti tutkimushankkeita ja -ohjelmia, joita rahoittavat esimerkiksi Business Finland, Suomen Akatemia, EU Horizon ja rakennerahastot sekä säätiöt. Hankkeissa tehdään poikkitieteellistä yhteistyötä yritysten kanssa, mikä vahvistaa hankkeiden käytännön merkitystä.

Hyödyt yritykselle:

 • Mahdollisuus uusimman tiedon hyödyntämiseen ja oman osaamisen ja ongelmaratkaisukyvyn kartuttamiseen.
 • Suhteellisen pienellä omalla tki-panostuksella mahdollisuus hyödyntää tuotantotalouden osaamista ja resursseja.
 • Tulevaisuuden kilpailuetujen vahvistaminen – hankkeet etsivät ratkaisuja aina uusimpiin kysymyksiin.
 • Omien verkostojen laajentaminen ja uusiin yhteistyökumppaneihin tutustuminen.
 • Hankkeiden kautta on mahdollisuus myös opiskelijakontakteihin
 • Pidempiaikaisen yhteistyön rakentaminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen myös hankeyhteistyön jälkeen.

Menestyksekkäässä hankeyhteistyössä yritys:

 • Sitoutuu aktiivisesti hankkeen hakemus- ja toteutusvaiheeseen. Hanke on prosessi, jossa tulokset realisoituvat eri vaiheissa.
 • Antaa oman työpanoksensa ja osallistuu aktiivisesti hankkeen toteutukseen sen eri vaiheissa. Osassa hankkeita edellytetään rahallinen panostus, joka tyypillisesti kohdentuu yrityksen omaan kehitystyöhön.

Avaa ovi tutkimusyhteistyöhön yliopiston kanssa

Hankeyhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää yliopiston tuotantotalouden osaamista ja uusinta tutkimustietoa oman tuotekehityksensä vauhdittamiseen. Lisäksi se mahdollistaa ulkopuolisen rahoituksen hakemisen ja oman tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksien monipuolistamisen. Yritys saa monissa hankkeissa ympärilleen verkostoja, joissa on muita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, usein myös kansainvälisesti.

Yleisesti tutkimus- ja kehittämishankkeissa yliopisto koordinoi hankkeiden toteutusta, jolloin yritysten on mahdollista keskittyä käytännön tekemiseen.

 

Esimerkkejä rahoittajista ja hankkeista:

Rahoituksen kenttä on laaja – paikallisista hankkeista globaaleihin. Laajimmillaan yritykset kommunikoivat useiden eri maiden tutkimusverkostojen kanssa. Alla on esimerkkejä LUT Tuotantotalouden viimeaikaisesta hankeyhteistyöstä. Kooste LUTin hyvinvointiteknologiahankkeista ja niiden tuloksista on julkaistu ’Living Lab projects 2020’ -vuosikirjassa sivuilla 54–55.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoa:

 • Lea Hannola

 • TkT, tutkijaopettaja
 • Tuotantotalouden osastonjohtaja
 • lea.hannola@lut.fi
 • 040 822 3982