Diplomityö yrityksen toimeksiantona

Diplomityö on diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäyte, joita LUT:ssa tehdään usein suoraan toimeksiantona yritykselle. Useimmiten diplomityö on kehittämishanke, jonka kesto on noin kuusi kuukautta. Diplomityö kuuluu diplomi-insinöörin pakollisiin opintoihin, ja suorituksen laajuus on 30 op. Tämä tarkoittaa, että valmiin diplomityön suosituspituus on 80–100 sivua.

Hyödyt yritykselle:

 • Diplomityö tuottaa uutta tietoa kohdeorganisaatiolle ja soveltaa teoriaa käytännön ongelmaan
 • Hyvä diplomityö antaa opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa ja testata oppimaansa käytännössä ja tuoda samalla uutta tietoa ja osaamista yritykseen.
 • Diplomityön projektityyppejä on yleensä kaksi:
  1. Analysointiprojekti, jonka tavoitteena on määrittää nykytilan ongelmat käyttäen analysointityökaluja. Tämän jälkeen opiskelija voi ratkaista nykytilan ongelman tai kehittää ratkaisuvaihtoehdot ja suositella sopivinta vaihtoehtoa.
  2. Ratkaisu- tai kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa johtamis-, ohjaus- tai mittausmalli tai järjestelmä.
 • Diplomitöitä teettämällä yritys voi tutustua potentiaalisiin tulevaisuuden työntekijöihin.

Mitä yritykseltä vaaditaan?

 • Diplomityöksi soveltuva toimeksianto.
 • Yhteyshenkilö, joka ohjaa työtä yrityksen puolelta. Työllä on aina ohjaaja myös LUT-yliopiston puolelta.
 • Sitoutuminen omalla toiminnallaan edesauttamaan työn valmistumista sovitussa aikataulussa ja noin kuuden kuukauden ajan
 • Valmius rahoittaa diplomityön teko. LUT-yliopistossa tuotantotalouden teekkarit tekevät diplomityön tavallisesti työsuhteessa yritykseen tai yrityksen myöntämällä apurahalla.
 • Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö hallinnoi lahjoitusvaroin myönnettäviä apurahoja. Tutustu apurahojen hakemiseen  täällä.

Valmis diplomityö on julkisuuslain mukaisesti julkinen dokumentti, joka julkaistaan LUTin omassa LUTPub-tietokannassa. Opinnäytetyön raportti tai sen liitteet eivät voi sisältää mitään luottamuksellista sisältöä. Diplomityö kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa työ kirjoitetaan aina englanniksi.

Opiskelijat kartoittavat mahdollisia diplomityöpaikkoja jatkuvasti, joten voit ottaa yhteyttä heti, kun yrityksellänne on idea mahdollisesta diplomityön aiheesta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 • Petra Pekkanen

 • TkT, tutkijaopettaja
 • Tuotantotalouden koulutusohjelman vastaava
 • petra.pekkanen@lut.fi
 • 050 322 6301