Kandidaatintyöt yrityksille

Kandidaatintyö on tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö. Suositeltu kandidaatintyön laajuus on 30–40 sivua. Kandidaatintyö valmentaa opiskelijoita myöhemmin tehtävän diplomityön tekemiseen, mutta se on selvästi diplomityötä suppeampi kokonaisuus.

Hyödyt yritykselle:

 • Mahdollisuus erilaisten pienempimuotoisten selvitysten, suunnitelmien ja suositusten teettämiseen opiskelijatyönä
 • Opiskelijat voivat löytää uusia ratkaisuja vanhojen toimintatapojen tilalle
 • Kanditöitä teettämällä yritys voi tutustua potentiaalisiin tulevaisuuden työntekijöihin
 • Kandityön teettäminen on yritykselle maksutonta

Mitä yritykseltä vaaditaan?:

 • Kandityökokonaisuudeksi soveltuva toimeksianto
 • Yhteyshenkilö, joka ohjaa työtä yrityksen puolelta. Työllä on aina ohjaaja myös LUT-yliopiston puolelta
 • Osallistuminen työn aloitustapaamiseen työn tekijän ja LUTin ohjaajan kanssa
 • Valmius työn lukemiseen ja kommentointiin sekä tarvittaessa muutamaan tapaamiseen työn tekijän kanssa projektin varrella
 • Sitoutuminen omalla toiminnallaan edesauttamaan työn valmistumista sovitussa aikataulussa noin neljän kuukauden ajan.
“Kandityö tarjoaa yritykselle mahdollisuuden saada ajantasainen, tiivis tietopaketti yritykselle ajankohtaisesta aiheesta. Työ voi sisältää myös yrityksen tilanteen analysointia ja tulevien toimenpiteiden suunnittelua. Opiskelijalle yrityksen toimeksianto tarjoaa arvokkaan käytännön esimerkin, ja molemmille mahdollisuuden tutustua toiseen osapuoleen paremmin.”

Annastiina Rintala, Yliopisto-opettaja

Mitä kandidaatintyö sisältää?

Yritystoimeksianto voi olla kirjallisuustutkimus jostakin yritykselle ajankohtaisesta ja kiinnostavasta aiheesta, tai kandityöhön sisältyvä empiirinen eli soveltava osuus. Jos kandityö sisältää soveltavan yritystoimeksiannon, tulee opiskelijan kuitenkin osoittaa riittävä perehtyneisyys aihetta käsittelevään teoriakirjallisuuteen. Täten mahdollisen empiirisen tutkimuksen osuus voi olla enintään puolet valmiista työstä. Empiiristä tutkimusta ovat esimerkiksi haastattelut tai kyselyt ja niiden tulosten analysointi.

Valmis kandityö on julkinen dokumentti, joka julkaistaan LUTin omassa LUTPub-tietokannassa. Kandityö tai mikään sen osa ei siis voi olla salainen. Työ voidaan yrityksen niin toivoessa kuitenkin kirjoittaa siten, että yritys ja mahdolliset henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Työ voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Vuosittain järjestetään kolme kandityökurssia. Näille kursseille yritykset voivat lähettää toimeksiantoja seuraavan aikataulun mukaisesti.

 • Kevätlukukauden kurssi tammikuusta huhtikuuhun. Aiheet 31.12. mennessä
 • Kesän kurssi huhtikuusta syyskuuhun. Aiheet 31.3. mennessä
 • Syyslukukauden kurssi syyskuusta joulukuuhun. Aiheet 25.8. mennessä

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoa:

 • Kirsi Kokkonen

 • Tuotantotalouden kandidaattiohjelman johtaja
 • Kandidaatintyökurssin vastuuopettaja
 • kirsi.kokkonen@lut.fi
 • +358 50 573 5993