Vierailijaluennot yrityksiltä

Luennot ovat yksi yliopisto-opetuksen peruspilareista ja niitä järjestetään kaikilla kursseilla. Luentoja on monenlaisia: suurista massaluennoista pienenpiin ryhmäluentoihin tai kokonaan virtuaalisiin etäluentoihin. Luennoilla professorit tai opettajat esittelevät yleensä tiettyyn aiheeseen liittyvät teoriat, joita usein harjoitellaan myöhemmin käytännössä esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

Vieralijaluennot ovatkin oiva keino yrityksille kehittää verkostoja ja tuoda yritysmaailman oppeja teoriaopintoihin. Vierailijaluennoilla tarkoitetaan luentoja, joissa yrityksen edustaja vierailee kertomassa näkökulmansa kurssilla käsiteltävään aiheeseen. Luentoja, joissa yritys vierailee voi olla vain yksi kurssia kohden. Vierailu voidaan toteuttaa myös esimerkiksi vierailijaluentosarjana, jossa yrityksen edustaja käy puhumassa opiskelijoille useammalla kurssin luennolla. Vierailijaluentojen kautta opiskelijat saavat ainutlaatuisia esimerkkejä ja oppeja yritysmaailman todellisista tilanteista. Yrityksen pitämän luennon kautta kurssin aihe myös konkretisoituu uudella tavalla opiskelijoille. Vierailijaluennoista on hyötyä myös yritykselle. Niiden avulla yritys pääsee pohtimaan omia toimintamallejaan ja voi mahdollisesti saada nuorilta opiskelijoilta uutta näkökulmaa aiheisiin. Parhaimmassa tapauksessa luennoiminen on opettavainen prosessi niin yritykselle kuin opiskelijoillekin.

Tuotantotalouden kurssitarjonta on laaja ja sen ansiosta yritykset voivat tulla pitämään vierailijaluentoja hyvin eri aiheisiin liittyen. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi kustannusjohtaminen, toimitusketjun johtaminen, digitaalisten palveluiden tuottaminen sekä data-analytiikka. Vierailijaluennon aihe ja sisältö voidaan räätälöidä yhdessä kurssin vastuuopettajan kanssa kurssille sopivaksi. Esimerkiksi viime vuosina tuotantotalouden kandivaiheen Strateginen Suunnittelu ja Johtaminen-kurssilla Antti Sinkkonen EY:ltä on käynyt puhumassa opiskelijoille yrityskaupoista ja niiden merkityksestä juuri EY:n näkökulmasta. Alla Antin mietteitä vierailijaluennon pitämisestä ja yhteistyöstä kurssin opettajien kanssa:

”Luennoilla olemme käsitelleet yrityskauppoja osana yritysten strategian toteutusta, sekä teollisen omistajan kuin pääomasijoittajan näkökulmasta. Sisällöllisesti olen pyrkinyt esittelemään opiskelijoille yrityskauppoihin liittyviä peruskäsitteitä, haasteita ja prosesseja, sekä erityisesti käymään läpi aitoja esimerkkejä EY:n toteuttamista hankkeista. Aidot case-esimerkit reaalimaailmasta kiinnostavat opiskelijoita sekä herättävät mielenkiintoista keskustelua.”

”Yhteistyö yliopiston ja kurssin vastuuopettajan kanssa on sujunut joka vuosi erinomaisesti. Olemme yhdessä vastuuopettajan kanssa hyvissä ajoin sopineet aikataulusta, minkä lisäksi vastuut sekä luennon järjestämiseen liittyvät käytännön asiat ovat olleet molemmille osapuolille selkeitä. Tämä on yksi syy, jonka vuoksi vierailijaluento on ollut joka vuosi sekä helppo että erittäin mieluisa myös meille EY:lle järjestää.”

Antti Sinkkonen

”Olen itse opiskeluaikoinani nauttinut suuresti eri yritysten pitämistä vierailijaluennoista, sillä koen, että niissä opiskelijat saavat paljon sellaista tietoa, jota kirjasta ei voi lukea. Lisäksi vierailijaluennot ovat olleet hieno tapa päästä verkostoitumaan yritysten edustajien kanssa, sekä tuoda positiivisessa valossa yritystä esille. Nyt työelämään siirryttyäni olen halunnut jatkaa tätä hienoa perinnettä. Henkilökohtaisesti olen aina pitänyt erittäin paljon vierailijaluentojen pitämisestä: se on erinomaista vastapainoa normaalille päivätyölleni ja hieno mahdollisuus myös itselleni päästä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa. Joka kerta luentoa pitäessäni olen hämmästynyt, kuinka hyviä kysymyksiä opiskelijat esittävätkään. Opiskelijoiden haastavat kysymykset saavat myös itseni ajattelemaan ja oppimaan uusia asioita!”

”Vierailijaluennon aihe on valikoitunut selkeästi kurssissa käsiteltävän sisällön pohjalta. Yhdessä vastuuopettajan kanssa kävimme läpi kurssin aiheita ja tavoitteita, minkä pohjalta lähdimme EY:llä tarkentamaan luennon rakennetta.”

Antti Sinkkonen
Manager – Strategia ja yritysjärjestelyt, EY-Parthenon

Vierailijaluennot avaavat ovia sekä opiskelijoille että luennoiville yrityksille. Vierailijaluento voi helposti muodostua perinteeksi. Silloin luennoitsija pääsee kurssista toiseen kosketuksiin uusimman tiedon kanssa ja opiskelijat saavat viimeisimmät kuulumiset käytännön työstä.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoa:

  • Petra Pekkanen

  • TkT, tutkijaopettaja
  • Tuotantotalouden koulutusohjelman vastaava
  • petra.pekkanen@lut.fi
  • 050 322 6301